Drop Boxes

Standard Universal Drop Box (12 x 8 x 8) - Product Code: dxb10

Standard Universal Drop Box Shield (12 x 8 x 8) - Product Code: dxsh10

Slim Line Universal Drop Box (12 x 5 7/8 x 8) - Product Code: dxb20

Slim Line Universal Drop Box Shield (12 x 5 7/8 x 8) - Product Code: dxsh20

Oversized Slim Line Drop Box (12 x 5 3/4 x 15) - Product Code: dxb30

Oversized Slim Line Drop Box Shield (12 x 5 3/4 x 15) - Product Code: dxsh30